Oefenen Rekenen 3F

In onderstaande link vind je alle voormalige 3F rekenexamens in pdf (in de kolom ernaast “correctievoorschrift” staan de antwoorden:

https://www.examenbladmbo.nl/onderwerp/voorbeeldexamens-bekijken/2014-2015

In onderstaande link kan je oefenen in de simulatie-omgeving die het 3F examen zo goed mogelijk nabootst, na de test kan je jouw score in pdf downloaden:

http://oefenen.duo.nl/facet/pages/oefen/mbo/?menu=2_1

Gebruik deze linkjes om jouw 3F rekenvaardigheden te oefenen en te verbeteren. Het examen van rekenen is namelijk belangrijk voor diplomering vanaf schooljaar 2015-2016.